11. Hişt Hişt, Genç Sait Faik Öykü Yazma Yarışması - Dağıtım: Lise Müdürlükleri