ACİL--->>> KONU: Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni (BTR) Görevlendirme Duyurusu DAĞITIM: Tüm Okul/Kurum Md.lüklerine