ACİL ve ÖNEMLİ--->>> KONU: Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği (BTR) Görevlendirmesi (2. Dönem) DAĞITIM: Tüm Okul/Kurum Md.lüklerine