BİRİM: Mesleki ve Teknik Eğitim KONU: Okul spor faaliyetleri kapsamında uygulanacak hususlar DAĞITIM: Tüm Okul/Kurum Md.lüklerine