BİRİM: Strateji Geliştirme Bürosu KONU: Proje Hazırlama Teknikleri Kursu DAĞITIM: Tüm Okul Kurum Md.lüklerine