Epilepsi ve Ben 2016 Resim Yarışması (Türk Epilepsi ile Savaş Derneği) - Dağıtım: İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdürlükleri