KONU: ERASMUS+ Programına Etkin Katılım Sağlanması DAĞITIM: Tüm Okul/Kurum Md.lüklerine