Konu:Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması Birim:Orta öğretim Dağıtım:Tüm Ortaokul Müd.