Liseler arası Bilim Yarışması Şartname Değişikliği Hakkında - Dağıtım: Lise Müdürlükleri