ÖNEMLİ--->>> Konu: TEFBİS SİSTEMİNDE TAHMİNİ BÜTÇE VERİ GİRİŞİ VE ONAY SÜRECİ TARİHLERİ Dağıtım: Tüm Okul/KLurum Md.lüklerine