Slogan ve Logo Yarışması - Dağıtım: Tüm Lise Müdürlükleri